www.gasforcars.net

อุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ (MIXER)

          มิกเซอร์ (MIXER) เป็นอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศให้มีอัตราส่วนเหมาะสมกับการเผาไหม้ ก่อนจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์สำหรับการติดตั้งแก๊สระบบดูดทั้ง LPG/CNG ปัจจุบันมีมิกเซอร์สำหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละระบบ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ FIX MIXER, VARIABLE MIXER และ VALVE GAS MIXER เป็นต้น
          FIX MIXER เป็นอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศแบบดั้งเดิม ที่ออกแบบให้มีรูอากาศ (Ventury) คงที่ โดยในกรณีท่อไอดีของรถยนต์แต่ละรุ่นแตกต่างกัน ช่างต้องปรับแต่งขนาดของ “รู” ให้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการส่งผ่านแก๊สกับอากาศให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่รุ่น
          VARIABLE MIXER เป็นอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศที่มีพัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง มีการทำงานคล้ายคลึงกับการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ที่นิยมเรียกว่าระบบดูดแบบแปรผัน ช่างที่จะติดตั้งอุปกรณ์ระบบนี้ต้องมีความรู้ มีทักษะ และเข้าใจระบบเป็นอย่างดีจึงจะสามารถจูนได้เรียบเนียนใกล้เคียงกับน้ำมัน
          VALVE GAS MIXER เป็นอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ ที่ออกแบบให้มีรูอากาศ (Ventury) ในรูปแบบวงแหวน สามารถปรับให้รูอากาศเล็กในรอบเดินเบา ขณะเดียวกันในการออกตัวรถสามารถสร้างแรงดูดที่มากพอด้วย Ventury รูปวงแหวนพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ ทำให้อากาศไหลเข้าได้มากเพียงพอสำหรับเครื่องยนต์
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส