www.gasforcars.net

ชุดติดตั้งอุปกรณ์ NGV/CNG

1. กรองก๊าซ (Gas Filter)
          กรองก๊าซ เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกที่ติดมากับก๊าซก่อนจะเข้าสู่ระบบของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกที่ไปสะสมที่หัวจ่ายก๊าซ
2. หม้อลดแรงดัน (Regulator)
          หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวลดแรงดันและวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ทำหน้าที่ลดความดันก๊าซจากถังบรรจุก๊าซให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้และทำการควบคุมปริมาณการไหลของก๊าซ โดยปริมาณการไหลจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการจ่ายก๊าซของระบบ
3. ชุดหัวฉีดก๊าซ (Comorial Injection)
          หัวฉีดก๊าซทำหน้าที่จ่ายก๊าซให้กับเครื่องยนต์ติดตั้งต่อจากหม้อลดแรงดัน(Reducer) โดยจ่ายก๊าซตามคำสั่งที่ได้รับจาก ECU ซึ่งจะจ่ายก๊าซตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ ภายใต้การประมวลผลของ ECU
4. ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ (CNG Cylinder)
          เป็นที่เก็บก๊าซจากการเติม โดยมีความจุถังเปล่าตั้งแต่ 70 ลิตรน้ำขึ้นไป ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติควรตรวจสอบโดยผู้ชำนาญทุกๆ 1ปี)
5. วาล์วนิรภัย (Valve Seal Box)
          เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถระบายก๊าซออกจากถังในกรณีที่ถังรับความดัน สูงเกินกำหนด
6. วาล์วประธาน (Master Shut Off Valve)
          เป็นวาล์วทำจากวัสดุทองเหลืองอยู่ด้านล่างของหัวเติมก๊าซ จะใช้งานเมื่อต้องการทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซในห้องเครื่องรถยนต์ ทำงานโดยใช้มือหมุนปิดเพื่อไม่ให้ก๊าซไหลเข้าระบบ
7. หัวรับก๊าซ (Filling Valve)
          มีหน้าที่รับ CNG เข้าถังบรรจุ หัวเติมก๊าซนี้จะมีเช็ควาล์วป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ก๊าซไหลทางเดียว ไม่สามารถไหลออกไป
8. กล่องสมองกลก๊าซ (E.C.U)
          เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับการอ่านค่าของเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อมาประมวลผลในการควบคุมการฉีด CNG เข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์
9. มิกเซอร์(Mixer) : ใช้เฉพาะระบบดูดเท่านั้น
          ทำหน้าที่จ่ายก๊าซเข้าร่วมไอดีและรีดความเร็วของอากาศผ่านมิกเซอร์ให้เกิดการผสมผสานของก๊าซกับอากาศได้ดี แล้วจ่ายไปที่กระบอกสูบ เพื่อทำการเผาไหม้ต่อไป โดยใช้หัวเทียนจุดระเบิด
10. เกจวัดความดันก๊าซ(Pressure Gauge)
          ทำหน้าที่วัดความดันก๊าซแล้วแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าในมาตรวัดปุ่มไฟตามปริมาณของก๊าซ เกจวัดความดันนี้จะดูได้เมื่อสตาร์ทรถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้โหมดก๊าซ
11. โซลินอยด์ วาล์ว (Solenoid Shut-off valve)
          เป็นวาล์วอีเลคทรอนิกส์ ทำหน้าที่เปิดก๊าซให้เข้าระบบเมื่อเดินเครื่องยนต์ในโหมดก๊าซและปิดก๊าซเมื่อเดินเครื่องยนต์ในโหมดน้ำมันโซลินอยด์วาล์วจะปิดกั้นก๊าซไม่ให้ลิ้นเข้าหม้อต้มในขณะเติมก๊าซอยู่
12. ท่อก๊าซความดันสูง
          ท่อเชื้อเพลิงที่ทำการเชื่อต่อระหว่างถังบรรจุกับหม้อลดความดัน(Pressure Reducer)เพื่อส่งก๊าซจากถังก๊าซไปยังอุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์ ท่อก๊าซนี้ต้องทนแรงดันสูงและได้รับมาตรฐาน ISO-15000
          อุปกรณ์ NGV ที่แนะนำไปทั้ง 12 ชนิดนั้น เป็นอุปกรณ์หลัก ๆ เวลาที่ช่างนำไปติดตั้งจะมีการจัดเป็นชุดตามระบบที่ผู้ใช้ตัดสินใจเลือก ซึ่งมี 2 ระบบหลัก ๆ ด้วยกันคือระบบดูดก๊าซ (Fumigation)กับระบบฉีดก๊าซ (Injection System) โดยแต่ละระบบมีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้
ระบบดูดก๊าซ (Fumigation)
          อุปกรณ์ของระบบผสมก๊าซ และอากาศในท่อไอดี (Air&GAS MIXER) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 1. ถังบรรจุก๊าซ NGV/CNG
 2. วาล์วหัวถัง
 3. ท่อแรงดันสูง
 4. วาล์วหัวเติม
 5. เกจ์วัดแรงดันก๊าซ
 6. โซลินอยด์วาล์ว
 7. อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซ
 8. เพาเวอร์วาล์ว
 9. ก๊าซมิกเซอร์
 10. สวิตซ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
          อุปกรณ์ NGV ที่แนะนำไปทั้ง 12 ชนิดนั้น เป็นอุปกรณ์หลัก ๆ เวลาที่ช่างนำไปติดตั้งจะมีการจัดเป็นชุดตามระบบที่ผู้ใช้ตัดสินใจเลือก ซึ่งมี 2 ระบบหลัก ๆ ด้วยกันคือระบบดูดก๊าซ (Fumigation)กับระบบฉีดก๊าซ (Injection System) โดยแต่ละระบบมีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้
ระบบฉีดก๊าซ (Injecton System)
          อุปกรณ์ระบบฉีดก๊าซ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 1. ถังบรรจุก๊าซ NGV/CNG
 2. วาล์วหัวถัง
 3. ท่อแรงดันสูง
 4. วาล์วหัวเติม
 5. เกจ์วัดแรงดันก๊าซ
 6. โซลินอยด์วาล์ว
 7. อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซ
 8. หัวฉีด
 9. กล่อง ECU (Electronic control unit)
 10. สวิตซ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส