www.gasforcars.net

มาตรฐานการติดตั้งแก๊ส LPG

          ถ้าคุณกำลังกระหายที่จะรู้ว่า อุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐาน การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ต้องดูกันตรงไหน ข้อมูลต่อไปนี้คงช่วยคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย
ถังแก๊ส
          ถังทุกใบ อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน โดยแสดงไว้ที่แผ่นป้ายบอกรายละเอียดซึ่งเชื่อมติดอยู่กับเปลือกถังอย่างถาวร
 1. เครื่องหมายการค้า
 2. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ
 3. ชั้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำ
  (ให้แสดงเป็นตัวเลขอยู่ภายในวงกลม)
 4. หมายเลขลำดับ
 5. ความจุ
 6. ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ทดสอบ
 7. วัน เดือน ปี ของการทดสอบโดยใช้ความดันไฮดรอลิก
 8. หมายเลขมาตรฐาน (มอก.370 – 2525)
 9. น้ำหนักถังเปล่า
           ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
วาล์วที่ใช้ประกอบถัง
          ถังต้องมีข้อต่อสำหรับประกอบลิ้นและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
 1. ลิ้นบรรจุ (Filler valve)
 2. ลิ้นใช้งานหรือลิ้นจ่าย (service valve or discharge valve) พร้อมกับลิ้นควบคุมการไหล (excess flow valve)
 3. เครื่องวัดระดับของเหลวคงที่ (fixed liquid level gauge) หรือ ช่องกระจกตรวจระดับ (sight glass)
 4. เครื่องวัดปริมาณ (content gauge)
 5. ลิ้นนิรภัย (safety valve) หรือกลอุปกรณ์นิรภัย (safety device) ต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่จะระบายก๊าซออกมาในภาพของไอ
 6. ลิ้นควบคุมการบรรจุเกิน (shut – off valve) ต้องปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อก๊าซที่บรรจุเกินร้อยละ 85 ของความจุของถังในบางกรณี ลิ้นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบางรายการอาจรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันได้
ท่อแก๊ส
          ท่อแก๊สต้องเป็นท่อทองแดง ไม่มีตะเข็บ มีความหนา และขนาดเส้นศูนย์กลางภายในที่เหมาะสม โดยปกติ ถ้าเป็นท่อทองแดงที่มาจากต่างประเทศ ความโตนอก จะขนาดประมาณ 6 มิลิเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นท่อแก๊สสำหรับ LPG โดยเฉพาะ จะระบุขนาดของท่อและมาตรฐานรองรับ ถ้ามาจากยุโรปจะใช้มาตรฐาน 67R 010 แต่ถ้าหาท่อแก๊สนอกไม่ได้ ต้องใช้ท่อภายในประเทศให้ตรวจสอบดูว่าหนาถึง 1 มิลลิเมตร หรือไม่
หม้อต้ม
          ควรเป็นหม้อต้มใหม่ เพราะถ้าเป็นหม้อต้มเก่าเราไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ การที่จะตรวจสอบหม้อต้มว่าได้มาตรฐาน หรือไม่ ให้ดูดังต่อไปนี้
          - บริษัทผู้ผลิต ใช้มาตรฐานอะไรในการผลิต (ยุโรปใช้ 67R)
          - ผลิตจากประเทศอะไร
          - บริษัทผู้นำเข้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย
          โดยปกติหม้อต้มที่ผลิตได้มาตรฐาน 67R ทุกใบจะมีซีรีส์นัมเบอร์กำกับ และใบรับรองมาตรฐานมา ให้ด้วย ซึ่งในใบรับรองจะมีหมายเลขตรงซีรี่ส์นัมเบอร์กับหม้อต้ม (เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น)
ท่อยางต่าง ๆ
          ท่อน้ำร้อน ท่อนำไอแก๊ส ควรตรวจสอบดูว่า ผลิตมาเพื่อใช้กับน้ำร้อนหรือแก๊สหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากตัวท่อเอง เพราะข้างท่อจะพิมพ์การทนแรงดันใช้งานของท่อเอาไว้หรืออุณหภูมิใช้งานของท่อและยี่ห้อ หรือ ผู้ผลิต
การติดตั้ง
          ในประเทศไทยมี กฎกรทรวง ฉบับที่ 20 (2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้ควบคุมการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ถ้าสามารถติดตั้งได้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
          หลังการติดตั้งควรนำรถของท่านไปให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ตรวจสอบ (วิศวกรผู้ตรวจ) ว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และเป็นผู้รับรองออกใบวิศวฯในการติดตั้งให้จะได้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสามารถสอบถามชื่อผู้ตรวจได้ที่ กรมขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-3100
          เท่านี้ก้อมั่นใจได้ว่าการติดตั้งปลอดภัย ถูกกฎหมาย และอย่าลืมเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องนำรถของท่านไปแจ้งกับขนส่งตามที่อยู่ของรถท่าน ภายใน 15 วัน นะครับ
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส